Fundació

La Fundació Grup Tercer Món-Mataró és una entitat sense ànim de lucre, legalment constituïda i oberta a tothom, que treballa per aconseguir de la societat mataronina, més sensibilitat, més solidaritat i més justícia amb els països del denominat Tercer Món, tot denunciant l’escàndol que comporta l’actual ordre econòmic internacional.

La Peixateria

Història

L’any 1988 el Grup Tercer Món-Mataró va iniciar la seva activitat organitzant mensualment xerrades, conferències i actes de sensibilització a l’entorn de la problemàtica Nord-Sud. També es portaven a terme campanyes amb la finalitat de col·laborar amb entitats del sud que s’ocupaven dels projectes de desenvolupament. Es constitueix oficialment el 22 de novembre del 1990.

Durant les festes de Nadal dels anys 1996 i 1997 es va obrir, de manera temporal, una botiga solidària de comerç just. Paral·lelament, el Grup Tercer Món-Mataró es va presentar al concurs que va convocar l’Ajuntament de Mataró per tal d’adjudicar l’ús de l’emblemàtic edifici de La Peixeteria del carrer Barcelona per trobar una entitat que dinamitzés aquest espai. El 26 de setembre del 1997 s’adjudica finalment l’edifici a l’entitat i neix així el Centre de Cooperació i de Solidaritat “La Peixateria” format per la Botiga Solidària de Comerç Just i la cafeteria “La Selva”, gestionada conjuntament amb la cooperativa mexicana “Unión de la Selva” de Chiapas.

Objectius

Els objectius principals de la Fundació Grup Tercer Món-Mataró són:

 • Facilitar la informació sobre la problemàtica Nord-Sud.
 • Organitzar actes de sensibilització i de denúncia.
 • Col·laborar en campanyes concretes.
 • Promocionar projectes de desenvolupament.
 • Vetllar perquè les administracions assumeixin compromisos en defensa d’un món més solidari.
 • Promocionar establiments de Comerç Just.
 • Disposar d’un centre de recursos sobre la problemàtica del Tercer Món.

Funcionament

Al 2011, l’entitat es converteix en una Fundació Privada i es regeix pels estatus aprovats per la Generalitat de Catalunya el 18 de juliol del mateix any.

La Fundació Grup Tercer Món-Mataró forma part de la Coordinadora de Comerç Just que funciona a nivell de tot l’Estat Espanyol.

El seu Patronat és l’òrgan suprem i sobirà de l’entitat. Reunit en Assemblea General, el Patronat decideix les línies principals a seguir. Poden ser patrons de la Fundació Grup Tercer Món-Mataró totes aquelles persones que ho sol·licitin i comparteixin l’objecte social de l’entitat. Actualment formen part del Patronat:

 • Xavier Manté – President Funcional
 • Jeroni Escoda – President Comissió Executiva
 • Antoni Codina
 • Teresa Solà
 • Roser Colomer
 • Josep Maria Alcalde
 • Ramon Salicrú
 • Juliana Majó
 • Josep Rovira
 • Marcel Deulofeu
 • Imma Codina
 • Rita Bauman
 • Pol Romano
 • Francesc Valls
 • Joaquim Puig

Aquests nou darrers, junt amb el President Jeroni Escoda, formen la Comissió Executiva del Patronat, que és l’encarregada de gestionar i representar l’entitat en totes les seves actuacions.

La possibilitat de crear i constituir qualsevol comissió i/o grup de treball és òbviament oberta a qualsevol membre de la Fundació. A dia d’avui hi ha organitzats el grup de sensibilització, l’equip de col·laboradors, voluntaris, etc.

Logo G3M