Banca Ètica

La Banca Ètica és aquella nova forma d’entendre el mateix concepte dels diners, dels fons econòmics personals, de la inversió, del préstec, de l’estalvi… que pretén fer compatible la rendibilitat amb l’assoliment d’uns objectius de promoció social, d’ajuda humanitària o de millora del medi ambient.

  • Coherència i autenticitat: Els diners s’han de fer servir d’acord amb uns determinats criteris. És important tenir clar quins han de ser els principis de les hipotètiques inversions i, en definitiva, a qui es poden deixar o no aquests diners.
  • Participació i col·laboració: Les decisions s’han de prendre de manera democràtica. No es tracta només que els socis d’aquestes entitats tinguin vot i veu… sinó que han de poder participar realment en la definició de les polítiques bàsiques que cal seguir.
  • Transparència i joc net: Informació pública i regular de les activitats que s’emprenen i de les seves conseqüències. Denúncia implícita dels comptes opacs, de les situacions de corrupció, de l’evasió de capitals, del frau o de l’estafa…
  • Implicació conjunta i transformació de la societat: Les entitats de finançament ètic han de definir la seva política d’inversions seguint criteris positius per a tal de fer avançar la societat, i el món en general, per uns camins de justícia i d’equitat.

Un banc ètic, doncs, és simplement un banc que aplica, en la seva activitat habitual, els criteris recollits en els punts anteriors. Per tant, ha de ser capaç d’assegurar el retorn dels seus fons als dipositants, quan aquests ho desitgin, i ha de poder garantir la seva pròpia identitat, assegurant un servei a les persones i a les col·lectivitats.

Tenint presents tots aquests principis, el Grup Tercer Món Mataró vol participar de la Banca Ètica a través de l’associació Oikocredit Catalunya. Darrerament, també hem iniciat els tràmits per a ser accionistes de FIARE i ens volem convertir en un centre d’ informació i de promoció de la Banca Ètica en general.