Centre de Recursos

La Fundació Grup Tercer Món – Mataró, el mes de maig de 2016, ha posat en funcionament un servei d’assistència a totes les persones interessades en l’elaboració de treballs o estudis relacionats amb la problemàtica Nord – Sud. Aquest servei va dirigit a estudiosos de qualsevol edat o nivell, de cara a la realització dels denominats Crèdits de Síntesi de les aules d’ ESO, dels Treballs de Recerca de Batxillerat o bé les Tesines o Tesis de nivell universitari. Es tracta d’un servei organitzat de mutu acord entre l’Ajuntament de Mataró i la nostra Fundació, seguint les orientacions del Consell de Solidaritat, Cooperació i Convivència.

Per a més detalls i informació, clicka aquí.