Centre de Recursos (més informació)1. Objectiu general a assolir.


És fer un pas més en aquest camí de col·laboració mútua entre l’ Ajuntament i la nostra entitat. Té com a finalitat lluitar contra les desigualtats existents entre Nord i Sud, del nostre món, sempre d’ acord amb el Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament, que sintonitzava plenament amb els denominats Objectius del Mil•lenni i que ara està en plena consonància amb els denominats Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS 2030) i de cara a assolir la veritable Justícia, germen de la Pau.2. Fites primordials.


 • Prendre consciència de la realitat i anar recollint material informatiu provinent de qualsevol mitjà de comunicació (premsa, ràdio, televisió, altres serveis tècnics, informàtics, bibliografia, fonts…) per a que pugui esdevenir una eina fonamental i decisiva en aquesta tasca d’ estudi.
 • Afavorir la investigació, l’ anàlisi i la reflexió de les causes que originen els desequilibris mundials, les característiques d’ aquesta realitat i les accions concretes a portar a terme per a disminuir les diferències econòmiques i socials avui existents entre diferents sectors del món.
 • Facilitar tota aquesta informació a les persones que hi estiguin interessades, ja sigui per decisió pròpia o de cara a realitzar treballs d’ investigació sobre aquests temes, tot apuntant sortides pràctiques, pragmàtiques, concretes i línies d’ actuació realistes en aquesta problemàtica sovint denominada Nord – Sud.3. Característiques.


Òbviament és aquesta una activitat de treball i d’ estudi, particular o de petits grups, que no implica cap acte extern, pròpiament dit. Tots els treballs fan referència als àmbits de Solidaritat, Cooperació, Pau i Convivència. A qualsevol grau o nivell.

Es tracta de temàtiques de caire transversal -si ens atenem a les denominacions ara existents en matèria educativa- però que són també pròpies específicament de les àrees de Ciències Socials, Ètica, Filosofia, Educació per a la Convivència… de les nostres escoles o instituts.4. Destinataris.


Els destinataris d’ aquest Centre de Recursos serien principalment els alumnes de les escoles o instituts mataronins (dels nivells de Primària, d’ ESO, Batxillerat, Cicles Formatius) però també dels nivells universitaris o postuniversitaris que requereixin informació de cara a elaborar estudis relacionats amb determinades àrees, crèdits de síntesi, treballs de recerca i fins i tot tesis de Llicenciatura o de Doctorat, sense excloure altres persones que per diferents motius vulguin aprofundir en aquestes temàtiques, sense una finalitat pràctica. Tot plegat segons nivell d’ interessos i d’ edats.5. Localització.


La ubicació concreta i oficial d’ aquest nou servei seria el Centre de Cooperació i Solidaritat “La Peixateria” de Mataró. És el lloc on des de fa anys s’ hi ha instal•lat la Botiga Solidària de Comerç Just, la Cafeteria “La Selva” i que s’ ha convertit en un espai d’ ús públic, on mensualment s’ hi organitzen xerrades, conferències o debats.

Aquesta localització física no exclou òbviament el que es pugui tenir un contacte continuat amb les persones interessades a través d’ institucions o entitats paral.leles o de les noves tècniques de comunicació informatitzades.6. Qui organitza i qui col.labora en l’acció.


La Fundació compta amb un equip de persones disposades a tirar endavant el projecte, dirigides per l’ exprofessor universitari i especialitzat en estudis sociològics Francesc Hernández i també per altres col.laboradors pfovinents del món de la docència a diferents nivells, com Teresa Castellà, Josep Manuel Cardenal o Ramon Salicrú. Sempre en contacte amb altres institucions locals o superiors, com la Regidoria d’ Educació de la ciutat i el Centre de Recursos Pedagògics del Maresme . També i molt especialment amb les entitats o institucions adherides al Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i convivència.

Cal constatar que aquesta ajuda, supervisió, direcció de treballs o d’ estudis es fa sense cap cost econòmic per part de l’ usuari. Es tracta d’ un servei totalment gratuït.7. Com connectar.


La principal i primera referència és el Centre de Cooperació i Solidaritat “La Peixateria”, de Mataró, que es localitza al carrer de Barcelona núm. 50. El telèfon del centre és el 93 796 0087. També es pot demanar informació a botigagtm@gmail.com i concretament a la persona encarregada, Glòria San José.

És aquesta persona la que s’ encarrega de derivar les demandes vers les persones abans indicades, segons característiques o tipus del treball a realitzar.8. Material disponible.


Bibliografia:


Només a tall d’ informació, el nostre servei pot tenir accés directe a un ampli llistat de llibres, entre els quals –considerats com a clàssics- destacaríem… • NOHAL HARARI, YUVAL : “Sapiens”. Edicions 62. Barcelona, 2014.
 • NOHAL HARARI, YUVAL : “Homo Deus”. Edicions 62. Barcelona, 2016.
 • GIDDENS, ANTHONY : “La Tercera Vía. La renovación de la socialdemocracia” Ed. Taurus. Madrid, 1999.
 • TINBERGEN, JON : “Reestructuración del Orden Internacional”. Colección Popular. Editorial Fondo de Cultura Económico. México, 1976.
 • MESAROVIC, M. i PESTEL, E. : “La humanidad en la encrucijada. Segundo Informe del Club de Roma” Colección Popular del fondo de Cultura Económico. México, 1974.
 • MEADOWS, D. i altres : “Los límites del crecimiento”. Colección Popular del Fondo de Cultura Económico. México, 1972.
 • LACOSTE, Yves : “Els països subdesenvolupats”. Col.lecció “Llibres a l’abast”. Edicions 62. Barcelona, 1963.


Com en qualsevol altre terreny es procura una actualització constant dels fons existents i una predisposició a conèixer el que es va publicant sobre aquests temes.

Revistes:


En el mateix sentit i a tall d’exemple, esmentaríem… • Agenda Llatinoamericana (reeditada cada any)
 • Butlletí de Mans Unides (de periodicitat mensual)
 • Butlletí d’ ACNUR (de caràcter més puntual)
 • “Alternativas Económicas” (de periodicitat també mensual),
 • “Una mirada a Oikocrèdit” (Butlletí de SETEM),
 • “Informes anuales del Comercio Justo en España”, etc…

Elements Gràfics i Visuals:


Es disposa de múltiples audiovisuals en diferents formats; muntatges propis sobre… • “Tallers de Comerç Just” (cafè, cacau…) i Treball Pedagògic de Promoció de la Banca Ètica.
 • Exposicions itinerants (del Comerç Just, dels els ODS 2030…)e 2030…)
 • Films i reportatges relacionats amb la temàtica exposada (en contacte amb la Taula de Cinema de l’ Ajuntament i amb el Centre del Cafè de Mar, especialitzat en temes d’ economia social).
 • Col.lecció de gràfics sobre la problemàtica Nord-Sud.
 • Material facilitat (llibrets, tríptics, gràfics…) per altres Centres de Recursos, etc….9. Adreces d’interès.


Comerç Just, Consum Solidari, Desenvolupament sostenible, Canvi climàtic …


Pau i Desarmament:

FUNDACIÓ GRUP TERCER MÓN – MATARÓ.