Conferències – Col·loqui

Les conferències tenen per objectiu la divulgació, l’anàlisi de la realitat i la denúncia de les causes de desigualtat. Es tracta de l’activitat més antiga i regular del Grup Tercer Món – Mataró i es celebren el darrer dijous de cada mes al vespre.

Ens els seus orígens, fa vint-i-cinc anys, es coneixen com “Sopars de la Fam” i es realitzaven al Foment Mataroní. Quan el Grup va rebre la concessió de l’edifici de la Peixateria, aquestes conferències van començar a celebrar-se a l’espai de la Cafeteria “La Selva”.

Amb els anys, hem anat aprofundint en l’anàlisi de les causes de la desigualtat Nord – Sud i les experiències personals, com viatges, estades, etc., han trobat el seu ressò i la seva amplificació en aquestes tertúlies obertes a tothom.

A partir del curs 2015-2016, comença un nou període en el que es pretén donar cabuda a totes les entitats i associacions de la ciutat integrades al Consell de Solidaritat, de Cooperació i de Convivència per a que tinguin un espai en el que puguin compartir les seves activitats i ampliar el seu radi de coneixement.

Xerrada 03