Comerç Just

Què és el Comerç Just?

Una de les formes més eficients de cooperació, de solidaritat i de transformació conjunta, encaminada a la gradual desaparició de les diferències inadmissibles de tot ordre existents avui entre els homes i les dones d’aquest món. El Comerç Just té en compte valors humans i mediambientals, enfront dels criteris exclusivament econòmics i especulatius del comerç convencional i es basa en els principis que segueixen:

  • Condicions laborals dignes.
  • Pagament d’ uns salaris correctes.
  • Inversió econòmica ètica de la producció.
  • Respecte al medi ambient i al territori.
  • Relacions comercials fermes i continuades.
  • Rebuig a l’ explotació infantil.
  • Igualtat home-dona.
  • Productes de qualitat respectuosos amb el consumidor.
  • Destinació de part dels beneficis a necessitats bàsiques.
  • Funcionament democràtic i participatiu.

L’objectiu és el possibilitar i garantir unes relacions multilaterals més acceptables, que dignifiquin el treball del productor, li assegurin una millora del seu sou base i l’ajudin a la promoció de la seva comunitat.

En definitiva, una forma alternativa de comerç que busca aconseguir unes relacions mercantils més equitatives entre els països enriquits del Nord i els països empobrits del Sud del planeta.

Comerç Just 01 - Web